"Wing Chun Feniks"

Wing Chun Feniks vzw
"Don't Think, Just Feel!"

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.

Gastenboek
Grandmaster Sifu Lorenzo Bombello
International Martial Arts Award 2018 & 2019
Grandmaster of the Year 2019.
International Martial Arts Award
Bruce Lee
"Er is een verschil tussen het pad kennen en het pad bewandelen."
Grandmaster Sifu Lorenzo Bombello
Worldwide Ervaring bij verschillende Groot Meesters
WCAZVZW.
Erkend Sport Vlaanderen Initiator Risicovechtsporten


Self Defense

WCAZVZW

WING CHUN,
DON'T THINK, JUST FEEL !:


en Wettige Verdediging.

De informatie op


Belgische context van ‘wettige verdediging’

Faculteit Rechtsgeleerdheid

uitbreiding van de toepassingssfeer?


1. Toepassingsvoorwaarden.

 


a) voorwaarden aanvalsdaad


a.1. Aanval moet ernstig zijn

a.2. Aanval moet onrechtmatig zijn

a.3. Aanval moet nakend of onafwendbaar zijn

a.4. Aanval moet gericht zijn tegen personen

 


b) voorwaarden afweringsdaad


b.1. Subsidiariteitsbeginsel (noodzakelijk)

b.2. Proportionaliteitsbeginsel (Evenredig)

b.3. Voor of tijdens de aanval, niet erna (ogenblikkelijk)

b.4. Doodslag of slagen en verwondingen

 


2. Twee vermoedens


a) Afwering bij nacht van de inklimming in een bewoond huis

b) Verdediging tegen diefstal of plundering met geweld tegen personen

 


3. Relevante wetsbepalingen


a) Artikel 416 en 417 Sw

b) Artikel 2 EVRM

c) Artikel 71 Sw

d) Artikel 411 en 412 Sw

e) Artikel 37 en 38 Wet Politieambt

 


4. Bronnen


a) Vraag meer uitleg aan uw lesgever tijdens de lessen

b) Bron: HIER

* © 2013 - 2024 |Alle rechten voorbehouden.| WCFVZW
.