Wing Chun Academie

Wing Chun Silat
Don't Think, Just Feel !

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.


Wing Chun


"Wing Chun Respect"
Wing Chun Academie Zelzate vzw.

WCAZVZW


"Wing Chun Respect"

Wat ik boeiend vind, is de manier waarop we elkaar begroeten en afscheid nemen tijdens verschillende trainingssessies en de diverse technieken die we leren van onze Sifu of Grand Master. Zoals geïllustreerd in de afbeelding hierboven, wordt de bovenkant van onze hand tegen de palm van de andere hand geplaatst, en dit vormt de Wing Chun Respect-pose..

In zekere zin verschilt dit aanzienlijk van mijn ervaringen in andere Martial Arts-klubs. Terwijl het gebruikelijk is dat studenten zich buigen bij het betreden of verlaten van de mat, of wanneer ze worden aangesproken door een lid met een hogere rang, wordt in dit geval de Wing Chun Respect-pose op een unieke manier uitgevoerd, en vertoont wellicht meer overeenkomsten met de

* vrijmetselaars *

Naar mijn mening draagt het teken van Wing Chun-respect, of de houding van eerbied zoals die lijkt op het teken dat metselaars gebruiken, duidelijk veel meer betekenis dan alleen een eenvoudig gebaar. Het lijkt te resoneren met diepgaande esoterische inhoud die in verband kan worden gebracht met verschillende aspecten. Hoewel veel van de betekenissen van dit teken door de tijd verloren zijn gegaan, kunnen we soms aan kleine aanwijzingen afleiden wat mogelijk de bron en betekenis ervan zijn.

Laten we beginnen met het verband tussen Chinese krijgskunsten en de vrijmetselarij. Moderne vrijmetselarij is "speculatief" en is gebaseerd op tradities van echte steenhouwers die gedurende duizenden jaren religieuze en andere bouwwerken hebben opgericht. Deze oorspronkelijke metselaars werden getraind in de kunst van het zwaard en fysieke gevechten. Dit was noodzakelijk omdat er geen moderne politie-eenheden waren, en deze steenhouwers, timmerlieden en andere ambachtslieden moesten op hun reizen samenwerken en elkaar herkennen. Ze gebruikten geheime woorden, handdrukken en tekens voor identificatie. De centrale leiding van de metselaars zorgde voor de financiële transacties en betalingen, en degenen die getraind waren in het zwaard en gevechtstactieken hadden de verantwoordelijkheid om deze betalingen te beschermen en de werkgroep te verdedigen tegen mogelijke aanvallen.

Hoewel de oorsprong van Wing Chun kan worden gedebatteerd, is er voldoende bewijs van het bestaan van Chinese vechtkunsten, zelfs vóór het begin van onze jaartelling. Mondelinge overlevering plaatst Chinese vechtkunsten rond 2000 voor Christus tijdens de Xia-dynastie in China. Dit is opmerkelijk omdat dit samenvalt met de bouw van de oude Chinese piramides, waarvan de oudste rond 2900 voor Christus wordt gedateerd, en meer moderne voorbeelden dateren tot ongeveer 37 voor Christus tot 668 na Christus. Dit suggereert een verband tussen Chinese steenmetselaars en vechtkunstbeoefenaars in dezelfde tijdsperiode.

Samengevat kunnen we zeggen dat er enig bewijs is dat Chinese steenmetselaars en krijgskunstenaars in dezelfde tijd en hetzelfde tijdperk samenbrengt. Deze krijgskunstenaars waren mogelijk belast met de bescherming van het loon van de arbeiders en de verdediging van de werkgroep tegen mogelijke aanvallen. Dit gebeurde via geheime tekens, handdrukken en woorden, die nu verloren zijn gegaan door de loop van de tijd.* Dan hebben we het teken *
'Wing Chun Respect'* Copyright © 2013 - 2023 | All Rights Reserved | WCAZVZW.