"Wing Chun Feniks"

Wing Chun Feniks vzw
"Don't Think, Just Feel!"

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.


Wing Chun


"Wing Chun Respect"
Wing Chun Feniks vzw

WCFVZW


Vrijmetselaars

"Wing Chun Respect" gegeven.

De 'Wing Chun Respect'-houding vertoont gelijkenissen met de 'houding van eerbied' die een meester-metselaar aanneemt wanneer hij wordt aangesproken of rechtstreeks communiceert met de Eerbiedwaardige Meester van de loge. Dit aspect is een kenmerk van de vrijmetselarij, een internationale en regionaal gestructureerde broederschap van individuen die streven naar spirituele en morele groei, wederzijdse waardering en onderlinge steun. Binnen deze gemeenschap worden leden aangeduid als vrijmetselaren, framassons of maçons, en ze spreken elkaar aan als 'broeder' (of 'zuster' in het geval van gemengde of vrouwelijke vrijmetselarij). De term 'framasson' is vermoedelijk afgeleid van het Franse woord 'frère-maçons', wat letterlijk 'broer-metselaars' betekent en in de Anglo-Saksische vrijmetselarij werd verbasterd tot 'framasson'. Dit genootschap heeft wereldwijd verspreide rituelen en is het grootste in zijn soort.


–Wing Chun Respect–.

* © 2013 - 2024 |Alle rechten voorbehouden.| WCFVZW
.