Wing Chun Academie

Wing Chun Silat
Don't Think, Just Feel !

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.


Wing Chun


Ons Huisreglementen  Lidmaatschap en lidgelden

  Voorafgaand aan de toetreding tot de school voert elk nieuw lid een gesprek met Sifu Lorenzo Bombello. Hierdoor kan hij beoordelen of het nieuwe lid geschikt is om deze stijl te beoefenen. Het is echter uitsluitend Sifu Lorenzo Bombello die de toelating van een nieuw lid kan goedkeuren of afwijzen.

  Het lidmaatschapsgeld kan jaarlijks of om de zes maanden worden betaald, met een toeslag van 10 euro voor de halfjaarlijkse optie. De kosten bedragen 500 euro per jaar voor volwassenen met volledige toegang tot activiteiten en lessen, 300 euro voor volwassenen die slechts één keer per week deelnemen gedurende een heel jaar, 200 euro voor kinderen tot 12 jaar. De aanschaf van kleding wordt aan het begin van de tweede maand verwacht, rekening houdend met prijsstijgingen in sporthallen en winkels.

  De verzekering en administratiekosten moeten zo snel mogelijk worden betaald, momenteel bedragen deze 75 euro. Lidmaatschapsgelden moeten altijd uit eigen initiatief worden betaald, zonder dat de instructeur erom hoeft te vragen. Als een lid halfjaarlijks betaalt, moet dit binnen 15 dagen na het verstrijken van de termijn in orde zijn gebracht. Zo niet, wordt het lid geschorst totdat de betaling is voldaan. Bij herhaalde verzuimen kan het lidmaatschap worden beëindigd.

  Indien een van de leden (tijdelijk of definitief) wil stoppen met de stijl, moet dit lid eerst instructies vragen aan Sifu Lorenzo Bombello. In het verleden hebben sommige leerlingen die later willen herstarten, deze instructies ontvangen. Voor anderen moet een dergelijk verzoek zorgvuldig worden overwogen.

  Reglement van Wing Chun Academie Zelzate VZW

  * Schoolreglement leerlingen *

  Schoolreglement leerlingen

  Wing Chun Academie Zelzate VZW
  Grote baan 164/1002, 9920 Lievegem
  Telefoonnummer : GSM: +32468152013
  BANK KBC
  IBAN : BE47 7360 1796 6080
  BIC : KREDBEBB
  Btw nummer :BE 0643.470.284

* Copyright © 2013 - 2023 | All Rights Reserved | WCAZVZW.