"Wing Chun Feniks"

Wing Chun Feniks vzw
"Don't Think, Just Feel!"

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.

Gastenboek

Martial arts

*Gedachten en filosofie.*


Wing Chun // Karate


Wing Chun :Wing Chun: De Integratie van Yin en Yang

In vorige gesprekken hebben we de principes van Wing Chun verkend, die diep verankerd zijn in de Chinese filosofie. Deze principes zijn gebaseerd op de harmonie tussen tegenovergestelde krachten - het zachte en harde, de stilte en beweging, de aanval en verdediging - zoals belichaamd in het concept van Yin en Yang. Dit evenwicht is een fundamentele theorie binnen de Chinese cultuur. Karate, oorspronkelijk afkomstig uit Okinawa, Japan, werd mede gevormd door Chinese vechtkunsten, specifiek de Fujian White Crane-stijl, die mogelijk aan de basis ligt van Wing Chun. Deze invloedrijke stijl bereikte Okinawa in de 14e eeuw.

Shotokan Karate: Funakoshi's Legacy

Gichin Funakoshi speelde een sleutelrol in het introduceren en verspreiden van Karate over de hoofdeilanden van Japan in de 20e eeuw. Hij transformeerde de krijgskunst, oorspronkelijk bekend als "Karatejutsu" - of de 'kunst van de Tang/China hand' - naar "Karatedo," de 'weg van de lege hand'. Funakoshi, die ook ervaring had in andere Okinawaanse stijlen zoals Shorin-ryu en Shorei-ryu, liet zich inspireren door Kendo-principes, waardoor hij afstand en timing integreerde in zijn Shotokan-stijl.

De Impact van Chinese Vechtkunsten

De Chinese krijgskunsten, waaronder Fujian White Crane, beïnvloedden Funakoshi diepgaand en hadden impact op de vorming van Shotokan Karate. Karate's trainingsmethoden zijn divers, waarbij Kihon vaak gezamenlijk wordt uitgevoerd, gericht op individuele technieken of een reeks bewegingen.

Kata en Kumite: De Pillaren van Karate

Kata, wat 'vorm' of 'model' betekent, is een opeenvolging van bewegingen die offensieve en defensieve houdingen weergeven. Kumite, of 'ontmoeting van handen', is een sparvorm die de filosofie van Karate belichaamt: innerlijke nederigheid, uiterlijke zachtheid, een heldere geest, en een open houding. Besluiteloosheid wordt gezien als een zwakte.

Vergelijkende Analyse: Wing Chun versus Karate

Terwijl Wing Chun een 'gelijktijdige aanval en verdediging' strategie hanteert, richt Karate zich op een 'verdediging dan aanval'-benadering. Wing Chun leidt een aanval om, terwijl Karate deze absorbeert. Wing Chun concentreert zich op de 'Centrale Lijn', terwijl Karate ruimte benut voor technieken over langere afstanden. De technieken verschillen ook: Wing Chun gebruikt kortbereiktechnieken en beschermt de vingers, terwijl Karate een verscheidenheid aan handtechnieken en stoten kent. Ook het ranking systeem van Karate is niet aanwezig in Wing Chun.

Conclusie: Vergelijkbare Doelen, Verschillende Paden

Hoewel Wing Chun en Karate verschillen in stijl en aanpak, bereiken ze op het hoogste niveau van beheersing vergelijkbare principes van lichaamsstructuur, stabiliteit, en bewegingseconomie. Leiderschap en filosofie in beide disciplines delen een gemeenschappelijke kern, ongeacht de verscheidenheid in technieken en terminologie.
martial arts.


Empty your mind, be formless, shapeless like water if you put water in the cup it becomes the cup you put water into a bottle, it becomes the bottle, you put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash! Be water, my friend.

Video Link : Bruce Lee - BE WATER* © 2013 - 2024 |Alle rechten voorbehouden.| WCFVZW
.