"Wing Chun Feniks"

Wing Chun Feniks vzw
"Don't Think, Just Feel!"

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.

Gastenboek

*Disclaimer
WCFVZW

WING CHUN,
DON'T THINK, JUST FEEL!


Feniks Wing chun VZW.


WCFVZW


*WCFVZW Disclaimer

Deze website is eigendom van Wing Chun Feniks vzw (WCFVZW).

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.wingchunfeniks.be.

Door het bezoeken van deze website en/of het gebruik van de verstrekte informatie op of via deze website, verklaart u zich akkoord met de geldigheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, hebben de voorwaarden van de producten en diensten voorrang.

Gebruik van de WCFVZW-website

De informatie op deze website dient uitsluitend ter algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Hoewel WCFVZW zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website, kan WCFVZW niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze of ononderbroken werking van de website. WCFVZW wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Het weergeven van links naar websites van derden door de Kamer van Koophandel betekent niet dat de aangeboden producten of diensten door de Kamer worden aanbevolen. De Kamer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is niet nader beoordeeld door WCFVZW op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

WCFVZW behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WCFVZW of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

WCFVZW behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op deze website, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. Het wordt aanbevolen periodiek na te gaan of de aangeboden informatie, inclusief de disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.


WCFVZW* © 2013 - 2024 |Alle rechten voorbehouden.| WCFVZW
.