"Wing Chun Feniks"

Wing Chun Feniks vzw
"Don't Think, Just Feel!"

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.


adult lessen

sub index 2
WCFVZW


*Wing Chun Volwassenenprogramma: Een Gedetailleerd Overzicht


Leerling Graden: De Basis van Wing Chun

LG 1 tot LG 4: Deze initiële graden, aangeduid met een witte t-shirt, omvatten de basistechnieken en vormen de fundamenten van Wing Chun. Ze worden ook wel de lagere WC graden genoemd.


LG 5 tot LG 8: Deze middelhoge graden, herkenbaar aan een grijze t-shirt, bouwen voort op de basis en verdiepen de kennis en vaardigheden in Wing Chun (WCAZ graden).


LG 9 tot LG 12: Deze hogere graden zijn verdeeld in twee categorieën. LG 9 tot LG 11 dragen een zwarte t-shirt en markeren de fase waarin leerlingen assisteren in het lesgeven (Assistent WCAZ leraar), terwijl LG 9 tot LG 12, aangeduid met een navy blauwe t-shirt, zich richten op geavanceerde technieken en tactieken (Hogere WCAZ graden).


Technieker Graden: De Toepassing van Gevorderde Technieken

1 TG tot 4 TG: Dragend een rood t-shirt, symboliseren deze graden een gevorderd begrip van Wing Chun technieken. Hoewel deze beoefenaars de technieken beheersen, zijn ze nog in ontwikkeling wat betreft efficiënte toepassing in diverse situaties.


Meester Graden: Expertise en Verfijning

5 MG tot 8 MG: Deze graden weerspiegelen een hoog niveau van vechtvaardigheid en krachttraining. Beoefenaars op dit niveau hebben hun technieken tot een hoog niveau van vakkundigheid ontwikkeld. Hun expertise in Wing Chun is zichtbaar, zowel in theorie als in praktijk.


Grootmeester Graden: Het Zenit van Vechtkunst

9 GG tot 12 GG: De grootmeester graden zijn het summum van Wing Chun expertise. Deze beoefenaars, beschouwd als de crème de la crème van de vechtkunstenaars, hebben een niveau van verlichting en mentale discipline bereikt dat hen in staat stelt de grenzen van Wing Chun te overstijgen en inzichten uit andere vechtkunsten te integreren.Dit overzicht geeft een helder beeld van de structuur en de progressie binnen het Wing Chun volwassenenprogramma, waarbij elke graad een stap voorwaarts betekent in de reis naar meesterschap in deze fascinerende vechtkunst.
De Grootmeester graden worden onderverdeeld in vier categorieen:Man of Arrival
Master of Comprehension
Master of Almightiness (wanneer de GM in pensioen gaat)
Sage of Philosophy (wanneer de GM komt te overlijden)

Binnen ons systeem kan de leerling mits het volgen van een opleiding de graad behalen van assistent - instructeur , instructeur, hoofdinstructeur en instructeur voor kinderen


WCFVZW* © 2013 - 2024 |Alle rechten voorbehouden.| WCFVZW
.