"Wing Chun Feniks"

Wing Chun Feniks vzw
"Don't Think, Just Feel!"

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.*Wing Chun, Wing Tsun of Ving Tsun:
Een Inleiding


Wing Chun, ook geschreven als Wing Tsun of Ving Tsun, is een vechtkunst afkomstig uit het zuidoosten van China. Deze zuidelijke stijl van kungfu legt de focus op korte en snelle bewegingen, waarbij de oorsprong teruggaat naar een van de Shaolin-kloosters. Deze kloosters, afkomstig uit China, dienden als de bakermat van verschillende kungfustijlen.

Wing Chun is bijzonder gespecialiseerd in gevechten op korte afstand, waardoor het zich onderscheidt van andere kungfustijlen. Het benadrukt efficiëntie, directheid en economie van bewegingen. Opmerkelijk is dat deze vechtkunst niet afhankelijk is van fysieke kracht, maar eerder op principes en technieken die de beoefenaar in staat stellen om effectief te reageren, zelfs tegen sterkere tegenstanders.

Twee iconen die hebben bijgedragen aan de wereldwijde bekendheid van Wing Chun zijn Yip Man, een gerenommeerde meester, en zijn leerling Bruce Lee. Bruce Lee, die later zijn eigen gevechtsstijl, Jeet Kune Do, ontwikkelde, putte aanzienlijk uit zijn Wing Chun-achtergrond om een unieke benadering van vechtkunst te creëren.

Of het nu als Wing Chun, Wing Tsun of Ving Tsun wordt geschreven, deze vechtkunst blijft een fascinerende expressie van vechtkunstprincipes en effectieve zelfverdedigingstechnieken.*Geschiedenis van Wing Chun:
Een Legendarische Ontstaansgeschiedenis


Wing Chun, met zijn wortels in het zuiden van China, vindt zijn oorsprong in een turbulente tijd, gekenmerkt door de oorlogen tegen de Mantsjoese Qing-dynastie. De legende vertelt over de verwoesting van de Shaolin-tempel door de Manchu, waarbij vijf grootmeesters, waaronder de boeddhistische non Ng Mui, ontsnapten.

Ng Mui vestigde zich in de 'Witte Kraanvogel-tempel', waar ze haar tijd wijdde aan vechtkunsten en meditatie. Hier kreeg ze inspiratie voor de ontwikkeling van een nieuw vechtsysteem na het observeren van een gevecht tussen een slang en een kraanvogel.

Dit nieuwe systeem, gericht op eenvoudige, snelle bewegingen, werd door Ng Mui doorgegeven aan Yim Wing Chun, die het op haar beurt doorgaf aan haar echtgenoot Leung Bok Chau. De stijl evolueerde en omvatte de Lange Stoktechniek na een uitwisseling met Leung Yee Taï.

Leung Jan, een beroemde dokter en beoefenaar van vechtkunst, werd een sleutelfiguur in de geschiedenis van Wing Chun. Hij perfectioneerde de stijl en kreeg bekendheid als de 'Koning van het Wing Chun'. Zijn leerlingen, zoals Chan Wah Shun en zijn zoon Leung Bik, zetten de traditie voort.

Chan Wah Shun, ook bekend als 'Wah de geldwisselaar', bracht zijn leven door met het verfijnen van Wing Chun en onderwees vele leerlingen, waaronder Ng Chung So. Na zijn dood gaf hij de verantwoordelijkheid door aan zijn beste leerling, die belast was met de opleiding van de jonge Yip Man.

Met de dood van Chan Wah Shun en de moeilijke periode in China rustte de toekomst van Wing Chun op de schouders van Yip Man. Dit markeert het begin van een nieuw tijdperk voor Wing Chun, waarbij Yip Man een sleutelfiguur werd in de verdere ontwikkeling en verspreiding van deze eeuwenoude vechtkunst.


*Stamboom van Wing Chun:
Een Erfenis door Generaties


De stamboom van Wing Chun illustreert de overdracht van deze vechtkunst door de generaties heen, waarbij de praktijk traditioneel binnen families en clans werd beoefend. De volgende stamboom volgt de lijn van Ng Mui tot aan Yip Man:

1.Ng Mui:
De boeddhistische non die wordt beschouwd als de grondlegger van Wing Chun.

2.Yim Wing Chun:
Ontving de kennis van Ng Mui en werd de naamgever van de stijl.

3.Leung Bok Chau:
Echtgenoot van Yim Wing Chun, erfde de stijl.

4.Leung Lan Kwai:

Zette de overdracht van Wing Chun voort.

5.Leung Yee Tai:
Speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van Wing Chun.

6.Wong Wah Boh:
Een van de belangrijkste beoefenaars en de leraar van Leung Jan.

7.Leung Jan:
Bekend als de 'Koning van het Wing Chun' en een sleutelfiguur in de geschiedenis van de stijl.

8.Leung Bik:
Zoon van Leung Jan en bewaarder van de traditie.

9.Chan Wah Shun:
Ook bekend als 'Wah de geldwisselaar', perfectioneerde Wing Chun.

10.Ng Chung So:
Een opmerkelijke leerling van Chan Wah Shun.

11.Yip Man:
Nam de fakkel over en begon een school in Hongkong, waarmee hij de modernisering en verspreiding van Wing Chun inluidde.

Yip Man's invloed was aanzienlijk, en zijn leerlingen verspreidden Wing Chun wereldwijd, waaronder zijn beroemde leerling Bruce Lee, die later een pionier werd in de ontwikkeling van de nieuwe stijl Jeet Kune Do. Deze stamboom weerspiegelt de rijke geschiedenis en overdracht van Wing Chun door de generaties heen.


*Stromingen binnen Wing Chun
in Nederland en Vlaanderen


Wing Chun, ook wel geschreven als Wing Tsun, Ving Tsun, Wing Tsjun, Wing Tchun, of Ving Chun, verwijst naar dezelfde gevechtskunst, met verschillende schrijfwijzen die voortkomen uit fonetische vertalingen van Chinese karakters naar het westerse schrift. De betekenis ervan is consistent: 'eeuwige lente'.

Binnen Nederland en Vlaanderen zijn er diverse stromingen binnen het Wing Chun, elk geassocieerd met specifieke leraren die deze stromingen hebben geïntroduceerd. Enkele belangrijke stromingen zijn:

1.Leerlingen van Sigung Wong Kiu (Joseph Wang Kiu):

Deze stroming volgt de leer van Joseph Wang Kiu, ook bekend als Sigung Wong Kiu, die een invloedrijk figuur was in de verspreiding van Wing Chun.

2.Leerlingen van Wong Shun Leung:

Een andere stroming kan worden toegeschreven aan leerlingen van Wong Shun Leung, die een nauwe leerling van Yip Man was en bekendstond om zijn praktische benadering van Wing Chun.

3.Leerlingen van Leung Ting:

Een derde stroming wordt vertegenwoordigd door leerlingen van Leung Ting, die een prominente figuur is binnen de ontwikkeling van het moderne Wing Chun en de oprichter van de International WingTsun Association.

Deze stromingen weerspiegelen verschillende benaderingen en interpretaties van Wing Chun, afhankelijk van de leraar en de overdracht van kennis. Elke stroming heeft zijn eigen associaties of federaties, die een gemeenschap van beoefenaars en instructeurs verenigen.


*De basisprincipes van Wing Chun


Wing Chun, als een efficiënte en praktische vechtkunst, heeft enkele kernprincipes die de basis vormen voor zijn technieken en filosofie. Hier zijn enkele van de basisprincipes van Wing Chun:

1.Bevrijd jezelf van je eigen kracht:

Houd jezelf ontspannen bij het uitvoeren van technieken.
Vermijd overmatige spanning, wat de reactiesnelheid kan belemmeren.
Ontspanning stelt je in staat om beter te anticiperen op de acties van de tegenstander.

2.Bevrijd jezelf van de kracht van de tegenstander:

Leid de kracht van de tegenstander af in plaats van directe tegenkracht te gebruiken.
Vermijd het rechtstreeks voelen van de kracht van de tegenstander.
Maak gebruik van tactieken om de kracht van de tegenstander te neutraliseren.

3.Gebruik de kracht van de tegenstander tegen zichzelf:

Transformeer de energie die de tegenstander uitoefent in jouw voordeel.
Bijvoorbeeld, als de tegenstander je naar zich toetrekt, integreer die beweging in je eigen tegenaanval.

4.Voeg er je eigen kracht aan toe:

Combineer je eigen kracht met de principes van ontwijking en afleiding.
Zorg voor maximale impact door je eigen kracht strategisch toe te passen.
Deze principes benadrukken de focus op efficiëntie, snelheid en het vermogen om te reageren op de acties van de tegenstander. Door deze principes te begrijpen en toe te passen, kan een beoefenaar van Wing Chun effectief omgaan met verschillende situaties in een gevecht.*De Vijf Afstanden
van een Gevecht in Wing Chun


1.Trapafstand (vechten met onze voeten):

In deze afstand kunnen trappen worden gebruikt voor aanvallen en verdedigingen.
Benadrukt het gebruik van voettechnieken om de tegenstander te controleren en af te weren.

2.Vuiststoot-afstand (vechten met onze handen):

Hier komen handtechnieken zoals stoten, slagen en blokkeringen in het spel.
Het richt zich op snelle en efficiënte handbewegingen om de tegenstander te raken en te ontwijken.

3.Knie-elleboog-kopstoot-afstand:

Deze afstand betrekt het bovenlichaam meer en omvat technieken zoals knieën, ellebogen en kopstoten.
Gericht op kortere afstandsaanvallen en het gebruik van ellebogen en knieën voor dichtbijgevechten.

4.Worpafstand (vasthouden, worstelen):

In deze afstand wordt het vasthouden en worstelen geïntroduceerd, waardoor de nadruk ligt op het controleren van de tegenstander.
Technieken voor het ontwijken en neutraliseren van worpen kunnen van toepassing zijn.

5.Grondgevecht-afstand:

Wanneer het gevecht naar de grond gaat, worden technieken voor de grondverdediging en aanvallen ingezet.
Het benadrukt het vermogen om effectief te handelen als je op de grond bent beland.
Door te trainen op verschillende afstanden bereidt Wing Chun beoefenaars voor op diverse realistische gevechtssituaties. Het begrip en de beheersing van deze afstanden stellen de beoefenaar in staat om flexibel te reageren op veranderende omstandigheden en effectief te handelen in verschillende gevechtsbereiken.


* © 2013 - 2024 |Alle rechten voorbehouden.| WCFVZW
.