"Wing Chun Feniks"

Wing Chun Feniks vzw
"Don't Think, Just Feel!"

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.


*Pencak Silat:
Indonesische Krijgskunst met Diepgaande TraditiePencak Silat vormt de overkoepelende term voor traditionele Indonesische krijgskunsten, die van streek tot streek verschillende stijlen ontwikkelden, vaak geïnspireerd door lokale fauna. Deze kunst heeft diep gewortelde mentaal-spirituele elementen, waarbij zowel fysieke als geestelijke ontwikkeling samen gaan. Terwijl in Europa vooral de fysieke aspecten van Pencak Silat bekend zijn, is de praktijk in Indonesië doordrenkt van traditionele filosofieën.

Historische Kennismaking en Internationale Doorbraak:

Nederlandse Kolonialen: Hoewel Nederlandse kolonialen in het voormalige Nederlands-Indië al in aanraking kwamen met Pencak Silat, wordt het moment van de eerste kennismaking met het Westen en het begin van internationale erkenning vaak toegeschreven aan een artikel dat in juni 1965 verscheen in het Amerikaanse tijdschrift Black Belt.

Traditionele Scholen in Europa:

Authenticiteit Behouden: In Europa zijn er enkele scholen die zich richten op de traditionele en authentieke vorm van Silat. Leraren in deze scholen streven ernaar de stijl onaangetast te houden door invloeden uit andere vecht- en verdedigingskunsten te vermijden. Deze scholen onderhouden vaak direct contact met moederscholen in Indonesië.

Moderne Stijlen en Evolutie:

Fysieke Element: Moderne stijlen van Pencak Silat leggen voornamelijk de nadruk op het fysieke element, waaronder zelfverdedigingstechnieken, kunstvormen in de vorm van demonstraties, en het sportelement.
Inclusie van Invloeden: Deze moderne stijlen sluiten invloeden uit andere vechtkunsten niet uit, wat leidt tot een evolutie van de kunst en een breder scala aan toepassingen.
Pencak Silat blijft niet alleen een rijke traditie behouden, maar evolueert ook met de tijd, waardoor het zowel in Indonesië als wereldwijd een levende en dynamische krijgskunst blijft.


*Ontstaan en Oorsprong van Pencak Silat:
Een Jungle van Bewegingen


In de weelderige jungles van Indonesië, waar wilde dieren het landschap domineerden, ontstond een unieke vorm van zelfverdediging. Geïnspireerd door de natuur begonnen de Indonesiërs de bewegingen van dieren te imiteren, waarna deze technieken werden verfijnd en aangepast.

De consensus over de oorsprong van Pencak Silat wijst in ieder geval in de richting van West-Sumatra bij de Minangkabau. In deze regio vinden we de oudste bekende stijlen, zoals Silek Tuo, Silek Pauh, Silek Kumango, Silek Seteralak en Silek Lintau, die tot op de dag van vandaag worden onderwezen.

Het gebruik van de termen Pentjak (ook Mentjak, Mentjah, Pentjah of Pentja) en Silat was in Nederlands-Indië vaak gescheiden. Indische kranten beschreven Mentjak als een Maleisische schermkunst, wat suggereert dat de oorsprong van het woord in de richting van Sumatra moet worden gezocht. Voor de twintigste eeuw gebruikten de Indische kranten vaak de term Poekoelan, het Bataviase woord voor vechtkunst. Er werd gesproken over Poekoelan Padang en Poekoelan Kembang. Silat werd mogelijk gezien als de daadwerkelijke vechttechniek, terwijl Pentjak kon worden uitgevoerd als een dans.

In de twintigste eeuw genoot Pencak Silat grote populariteit onder Indo-Europese jongeren aan de zelfkant van de Europese samenleving in Nederlands-Indië. Echter, aan het einde van de twintigste eeuw verloor het tijdelijk aan populariteit. In 1930 werd de opkomst van mogelijk de eerste vrouwelijke Mentjak-stijl, het Pentjah Istri uit West-Java, opgemerkt.


*Verscheidenheid aan Stijlen in Pencak Silat:
Meesterschap van GM Maul Mornie

GM Maul Mornie
Binnen Pencak Silat hebben zich talloze stijlen ontwikkeld, elk met een unieke oorsprong, ontstaansgeschiedenis en onderwijsmethoden. Deze diverse stijlen hebben zich gevormd onder verschillende omstandigheden en blijven evolueren met de tijd.

Meer dan 150 verschillende stijlen en sub-stijlen floreren binnen de wereld van Pencak Silat, en er worden voortdurend nieuwe stijlen ontwikkeld. De rijke migratiegeschiedenis van Indonesië, met name de instroom van migranten uit China, heeft het Chinese kun tao binnen Pencak Silat populair gemaakt. Veel Silat-meesters hebben hun expertise ook uitgebreid met lessen in kun tao.

Binnen de Pencak Silat-gemeenschap wordt een onderscheid gemaakt tussen klassieke en moderne stijlen. De klassieke stijlen leggen de nadruk op de authentieke uitvoering van Pencak Silat, zoals het al eeuwen geleden werd beoefend. Aan de andere kant omarmen moderne stijlen invloeden van andere gevechtskunsten en omvatten ze zelfs volledig nieuwe ontwikkelingen in de kunst van zelfverdediging.

Een opmerkelijke figuur in het hedendaagse Pencak Silat is Grootmeester (GM) Maul Mornie, die een eigen stempel drukt op de evolutie en beoefening van deze diverse en rijke krijgskunst.
*Klassieke Pracht:
Silek Tuo en Setia Hati in de Wereld van Pencak Silat


Een schatkamer van traditionele en authentieke expressies binnen Pencak Silat openbaart zich in de klassieke stijlen, waarvan Silek Tuo ("oude Silat") uit West-Sumatra een voortreffelijk voorbeeld is. Deze stijl belichaamt de wortels van Pencak Silat en wordt gekoesterd als een waardevol erfgoed. In Nederland wordt deze eeuwenoude stijl met toewijding onderwezen in één school, waardoor de essentie van Silek Tuo wordt doorgegeven aan volgende generaties.

Een andere prominente klassieke stijl is "Setia Hati," wat zich vertaalt naar "trouw van hart." Deze stijl vindt zijn oorsprong op het eiland Java en is doordrenkt met de rijke culturele geschiedenis van Indonesië. Binnen Setia Hati onderscheidt de Terate-stroming zich als een directe afsplitsing van de originele stijl. In Nederland hebben twee scholen de eer deze eerbiedwaardige stijl te onderwijzen, met vestigingen in Amersfoort en Venlo. Setia Hati omvat een breed scala aan pasangans en jurus, variërend van hoog tot laag, waardoor het een uitgebreide en diepgaande benadering van Pencak Silat vertegenwoordigt.
*Innovatie in Beweging:
Pencak Silat Pukulan Bongkot


Een opvallende moderne stijl die schittert binnen de wereld van Pencak Silat is Pukulan Bongkot. Deze eigentijdse stijl werd gecreëerd door Kepala Aliran Henri de Thomis Sr., die met meesterlijke handigheid elementen integreerde uit serak, cimande, kuntoa, derosemo en panca bela. Pukulan Bongkot heeft zijn wortels stevig in verschillende traditionele stijlen en bloeit uit tot een vernieuwende benadering van Pencak Silat.

Deze dynamische stijl heeft internationale vertakkingen in Oostenrijk, België, Nederland en Duitsland. Haar authenticiteit en effectiviteit werden nauwgezet bestudeerd, getest en beoordeeld in Indonesië, waarna de Indonesische groep het erkende als een nieuwe, onafhankelijke stijl, geregistreerd onder de naam SSBD, wat staat voor Self Defense or Competition Techniques (verdedigings- of wedstrijdtechniek).

Pukulan Bongkot is doordrenkt met de essentie van de wesp, waarbij de stijl bekendstaat om zijn sluwheid en bliksemsnelle bewegingen. Het is een intrigerende samensmelting van traditionele principes met eigentijdse inzichten, waarbij behendigheid en snelheid centraal staan.Deze stijl is gebaseerd op de stijl van de wesp. De manyang-stijl staat dan ook voor sluwheid en snelheid.*Energetische Harmonie in Silat:
Cakera als LevenskrachtIn de rijke wereld van Silat wordt het energetisch lichaam beschouwd als een delicaat weefsel van in elkaar grijpende cirkels, genaamd cakera. Deze cakera fungeren als kanalen voor de stromende levenskracht die zich langs diagonale lijnen naar buiten draait. Het is een subliem samenspel van defensieve en offensieve energieën, waarbij uitwaartse kracht vanaf de centrumlijn defensief is, terwijl inwaartse kracht vanaf de zijkanten van het lichaam offensief is.

Bewustwording van deze energetische dans stelt beoefenaars in staat om hun bewegingen te synchroniseren met de cakera, waardoor de kracht en efficiëntie van hun aanvallen worden geoptimaliseerd. Deze subtiele afstemming van energie biedt niet alleen een tactisch voordeel in gevechtssituaties, maar opent ook de deur naar helende toepassingen. De kunst van sentuhan, waarbij de energie op specifieke punten wordt gefocust, komt hierbij tot leven, en het aanvallen van drukpunten wordt een verfijnde expressie van zowel kracht als controle. In de wereld van Silat weeft energie zich door de bewegingen, waardoor zowel aanvallende als genezende krachten in harmonie samenvloeien.*PERSILAT:
Verenigd in Silat-passiePERSILAT, de trotse afkorting voor de Internationale Pencak Silat Federatie, is de wereldfederatie die de schittering van pencak silat omarmt. Deze organisatie, vrij van politieke bindingen, verwelkomt een diverse gemeenschap zonder enig onderscheid in ras, huidskleur of geloofsovertuiging.

Uitgegroeid vanuit de wortels van Maleisië, onder de vleugels van het Ministerie van Jeugd en Sport, heeft PERSILAT de rijke facetten van pencak silat beschreven:

Mental-spiritual (mentaal-spiritueel):

Diepgaand geworteld in de ziel van pencak silat, omarmt dit aspect de spirituele dimensie, waar mentale kracht en spirituele verbondenheid samenkomen.

Bela diri (zelfverdediging):

Een kernpunt van pencak silat, waarbij de kunst wordt gekoesterd als een middel tot zelfverdediging, waardoor beoefenaars in staat zijn zichzelf te beschermen met behendigheid en effectiviteit.

Seni (kunst):

Pencak silat wordt verheven tot een kunstvorm, waar gracieuze bewegingen en expressie samenkomen in een harmonieus schouwspel.

Olah raga (sport en wedstrijd):

Voor degenen die streven naar competitie en sportiviteit, biedt pencak silat een podium voor fysieke uitdrukking en wedijver.

PERSILAT fungeert als het kloppende hart van de wereldwijde silat-gemeenschap, waar de geest van eenheid en passie voor deze eeuwenoude krijgskunst centraal staat.* © 2013 - 2024 |Alle rechten voorbehouden.| WCFVZW
.