"Wing Chun Feniks"

Wing Chun Feniks vzw
"Don't Think, Just Feel!"

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.


WCFVZW


Ons Huisreglementen

Feniks Wing chun VZW.


  *Lidmaatschap en Lidgelden
  Wing Chun Feniks vzw  Voordat je lid wordt van onze school, vindt er een gesprek plaats met Sifu Lorenzo Bombello. Hierdoor kan hij beoordelen of je geschikt bent om deze stijl te beoefenen. Uiteindelijk is het de exclusieve bevoegdheid van Sifu Lorenzo Bombello om toelating goed te keuren of af te wijzen.

  Het lidmaatschapsgeld kan jaarlijks of halfjaarlijks worden betaald, waarbij voor de halfjaarlijkse optie een toeslag van 10 euro geldt. De jaarlijkse kosten bedragen 500 euro voor volwassenen met volledige toegang tot activiteiten en lessen, 300 euro voor volwassenen die slechts één keer per week deelnemen gedurende een heel jaar, en 200 euro voor kinderen tot 12 jaar. De aanschaf van kleding wordt aan het begin van de tweede maand verwacht, rekening houdend met prijsstijgingen in sporthallen en winkels.

  Verzekering en administratiekosten van 75 euro moeten zo snel mogelijk worden betaald. Lidmaatschapsgelden moeten altijd uit eigen initiatief worden voldaan, zonder dat de instructeur erom hoeft te vragen. Bij halfjaarlijkse betaling moet dit binnen 15 dagen na het verstrijken van de termijn worden geregeld. Anders wordt het lid geschorst totdat de betaling is voldaan. Bij herhaalde verzuimen kan het lidmaatschap worden beëindigd.

  Indien een lid (tijdelijk of definitief) wil stoppen met de stijl, moet dit lid eerst instructies vragen aan Sifu Lorenzo Bombello. Sommige leerlingen hebben in het verleden instructies ontvangen om later te herstarten. Voor anderen moet een dergelijk verzoek zorgvuldig worden overwogen.

  Reglement van Wing Chun Feniks

  * Schoolreglement leerlingen *


  Schoolreglement voor Leerlingen

  Wing Chun Feniks vzw
  Grote Baan 164/1002, 9920 Lievegem
  Telefoonnummer: GSM: +32468152013
  BANK KBC
  IBAN: BE47 7360 1796 6080
  BIC: KREDBEBB
  Btw-nummer: BE 0643.470.284


  WCFVZW

* © 2013 - 2024 |Alle rechten voorbehouden.| WCFVZW
.