Wing Chun Academie

Wing Chun Silat
Don't Think, Just Feel !

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.

Gastenboek

Centerlijn technieken


    Sil-Lim-Tao (centerlijn). Chum-Kiu (subcenterlijn). Biu Jee.
    Dummy vorm - houten man en Wapens.


Zelfverdediging


"Als de tegenstander aanvalt lijkt de afstand voor hem ongelooflijk lang. Wijkt hij, lijkt de afstand benauwend kort. Volg al wat beweegt. Heb je geen contact, ga dan naar voor en val aan". "Wacht en blijf rustig. Van buiten ontspannen, van binnen allert". "Er zijn twee soorten van vechten. Een valt aan, de ander maakt contact dmv een afweer, U behoud die en blijft kleven, of verbreekt.


(Sifu) Lijdt af wat komt, volg wat gaat


In tegenstelling tot de meeste andere "sporten" blijft het Wing Chun na het maken van contact met de tegenstander het contact al dan niet(behouden) en gaat direct over in een aanval. Hierdoor beperk je je tegenstander enorm, omdat je hem geen ruimte geeft om zijn ding te doen. Een aanval wordt bij ons afgeleid en beantwoord met een tegenaanval.

Alles beweegt altijd naar voor


Hiermee wordt bedoeld dat wanneer je contact hebt met je tegenstander en hij verbreekt dit door afstand te willen nemen, je meteen aanvalt door naar voor te gaan. Ditzelfde geld als er geen contact is in het gevecht. Zie het alsof de tegenstanders met een elastiek aan elkaar vast zitten. Als de tegenpartij het contact probeert te verbreken ga je mee zijn kant op en blijft aanvallen. Dit heeft als voordeel dat de tegenstander niet de ruimte krijgt om te doen wat hij graag zou willen doen en daarnaast werkt het geestelijk in zijn nadeel als hij denkt veilig afstand te nemen om opnieuw te kunnen aanvallen. In plaats daarvan ziet hij niet alleen maar vuisten maar een heel lichaam zijn kant op komen.

Alle aanvallen gaan naar de middelijn van je tegenstander


Met dit wordt bedoeld dat alle bewegingen recht naar voren gaan richting het center van je tegenstander. Het center is een denkbeeldige lijn die in het midden van zijn lichaam loopt van boven naar beneden. Iedere aanval wordt benadrukt door naar de denkbeeldige lijn te gaan.

Alle bewegingen gaan recht naar je tegenstander toe


Alle bewegingen die je maakt gaan recht op je tegenstander af. Er worden dan ook geen hoeken gebruikt in het Wing Chun zoals in het engels boxen. Mocht het zo zijn dat je zijwaarts komt te staan tegenover je tegenstander dan zou in dat geval je schouder die al naar de tegenstander wijst recht op zijn center afgaan bij een aanval. Blijf continue aanvallen richting zijn center als een geleide raket die zijn doel koste wat kost moet raken.

Breng je elleboog omlaag en snijd door het midden


Door je ellebogen laag te houden bescherm je je eigen lichaam (ribben). Doordat je je richt op het center van je tegenstander en je ellebogen laag hebt voor de bescherming van je lichaam moet de tegenstander wel via de zijkant aanvallen omdat het door het midden niet lukt. Daarbij is dit belangrijk voor de Wing Chun stoot zelf. Als je je ellebogen laag hebt wordt je gedwongen om een goede Wing Chun stoot te maken waarbij je vuist verticaal staat. Bovenstaande principes, met name de eerste twee, worden goed geoefend door het doen van de Chi Sao. Chi Sao betekent zoveel als klevende handen, dus het uitvoeren van Wing Chun technieken vanuit een situatie waarbij de tegenstanders fysiek contact hebben met de armen.


Standen


Met dit wordt bedoeld, de manieren om jezelf voort te bewegen. Zonder dat je, je evenwicht verliest.

Trappen


In het Wing Chun worden geen hoge trappen gebruikt (boven de gordel). "Hoe hoger je trapt, hoe langer je op 1 been staat. Hoe makkellijker het is om je evenwwicht te verliezen dmv een duw of afweer".

Chi Sao


Klevende handen. Voelen naar waar de tegenstander beweegt. Volgen naar waar de meeste druk zich voordoet. In het behin is dit niet makkelijk omdat je gevoel nog niet is wat het moet zijn. Je bent niet gewoon om deze dingen te doen (voelen). Naar mate de tijd vorderd komt de gevoeligheid en gaat het als maar vlugger.

Ademhaling


In onze school wordt deze uit het kundalini yoga gebruikt. In het begin wordt je moe omdat je ademhaling je bewegingen niet kunnen volgen. Door deze ademhaling te leren gebruiken bij onze oefeningen leer je hoe het moet. Naar gelang van tijd leer je hoe je ademhaling en bewegingen moet scheiden en je zal veel minder makkelijk moe worden.

Vechten


BRUCE LEE zei ooit "De aanval is de beste verdediging". Dat klopt maar... Als je enkel aanvalt laat je openingen. Door aan te vallen vanuit je verdediging laat je geen of veel minder openingen en zal er veel minder kans zijn geraakt te worden.
Er zijn twee manieren om te vechten. Een tegenstander valt aan, bij een afweer maak je contact. Je behoud het of verbreekt het terug. Beiden dienen geoefend te worden.

Wapens


Traditioneel zijn er de Dragon pole (2.5m lange stok), Vlindermessen, drieledige stok en hellebaard. Sifu gelooft echter, daar er in Belgie enkele van deze wapens niet toegestaan zijn, er steeds wapens zijn die uw persoonlijke voorkeur genieten. Een zal naar een kleiner item grijpen bvb een mes, een ander naar een groter. Een wapen dient als verlengstuk van uw lichaam. Daar wordt in deze school mee geoefend.
* Copyright © 2013 - 2023 | All Rights Reserved | WCAZVZW.