"Wing Chun Feniks"

Wing Chun Feniks vzw
"Don't Think, Just Feel!"

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.


WCFVZW


Wing Chun Feniks vzw
CENTERLIJN TECHNIEKEN

    Sil-Lim-Tao (centerlijn). Chum-Kiu (subcenterlijn). Biu Jee.
    Dummy vorm - houten man en Wapens.


*Zelfverdediging door Wing Chun: Praktische Principes en Wijsheid*


Sifu's Benadering: Reageren en Aanvallen


In onze Wing Chun Feniks vzw leren we dat zelfverdediging meer is dan alleen fysieke technieken;
het is een mentale en tactische benadering van confrontaties. Zoals Sifu aangeeft: "leid af wat komt, volg wat gaat."
Onze stijl onderscheidt zich doordat we na het maken van contact met de tegenstander,
het contact behouden of direct overgaan tot een aanval, waardoor de tegenstander beperkt wordt in zijn acties.


De Principes van Wing Chun: Altijd Voorwaarts Bewegen


Wij leren dat in een gevechtssituatie alle bewegingen naar voren gericht zijn.
Als de tegenstander het contact verbreekt, volgen we direct en blijven aanvallen.
Dit 'elastiek-effect' zorgt ervoor dat de tegenstander niet de kans krijgt zich te hergroeperen.
Alle aanvallen zijn gericht op het centrum van de tegenstander, met een focus op directe, rechte lijnen.


Lichaamsbescherming en Beweging


De Wing Chun-stijl benadrukt het laag houden van de ellebogen voor lichaamsbescherming en het benutten
van de middellijn voor aanvallen. Deze principes worden geoefend via Chi Sao (klevende handen),
wat helpt bij het ontwikkelen van gevoeligheid en reactievermogen.


Stabiliteit en Trappen


In Wing Chun zorgen we voor evenwichtige en stabiele standen, en gebruiken we geen hoge trappen,
aangezien deze het evenwicht kunnen verstoren. Deze focus op stabiliteit is essentieel
voor effectieve zelfverdediging.


Chi Sao: De Kunst van het 'Voelen'


Chi Sao is een unieke Wing Chun-techniek die het voelen en reageren op de bewegingen van de tegenstander benadrukt.
Deze sensitiviteit ontwikkelt zich over tijd en verbetert het gevechtsinzicht.


Ademhaling: De Kracht van Kundalini Yoga


Wij integreren ademhalingstechnieken uit Kundalini Yoga in onze training om uithoudingsvermogen en
concentratie te verbeteren. Dit helpt studenten om hun ademhaling en bewegingen te coördineren,
wat essentieel is voor lange gevechtssituaties.

Vechtstrategieën: Aanvallen vanuit Verdediging


In lijn met Bruce Lee's filosofie: "De aanval is de beste verdediging",
leren we vechten door aanvallende bewegingen te integreren in onze verdediging,
waardoor we minder kwetsbaar zijn voor tegenaanvallen.Wapentraining: Persoonlijke Keuzes en Traditionele Wapens


Bij WCFVZW
wordt ook wapentraining gegeven, variërend van traditionele wapens zoals de Dragon Pole en Vlindermessen
tot meer persoonlijke keuzes. Sifu benadrukt dat een wapen een verlengstuk van het lichaam is en als zodanig
wordt geoefend.

Deze principes en benaderingen vormen de kern van onze training bij Wing Chun Feniks vzw,
waar we streven naar de ontwikkeling van zowel fysieke vaardigheden als geestelijk inzicht in zelfverdediging.

WCFVZW
* © 2013 - 2024 |Alle rechten voorbehouden.| WCFVZW
.